O PRACOWNI

Pracownia Witrażu wchodzi w skład Katedry Malarstwa i stanowi integralną część Kierunku Malarstwo, który kształci w specjalnościach Malarstwo Sztalugowe i Malarstwo w Architekturze. Dzięki szeroko pomyślanej konstrukcji programowej – studenci Kierunku Malarstwa kształceni są dwutorowo i realizują dwa dyplomy w obu specjalnościach - dyplom główny i dyplom uzupełniający - tak więc np. studenci, którzy wybiorą specjalność malarstwo sztalugowe, mają możliwość uzupełnienia swojego wykształcenia o specjalności związane ze szkłem artystycznym i witrażem. Natomiast studenci, którzy wybrali jako główna specjalność Malarstwo w Architekturze Witraż – nie tracą kontaktu z malarstwem sztalugowym i mogą realizować dyplom uzupełniający z malarstwa sztalugowego.

W Pracowni Witrażu studenci mogą rozwijać swój talent i swoje zainteresowania w jednej z dwóch pracowni dyplomowych – I Pracowni prof. Kazimierza Rocheckiego, której program kładzie większy nacisk na witraż klasyczny lub II Pracowni prof. Andrzeja Kałuckiego, której program bardziej oscyluje w kierunku szkła artystycznego. Niemniej obie pracownie oferują elastyczność i indywidualne podejście do twórczej wyobraźni studentów.

Oprócz pracowni dyplomujących pracownia witrażu prowadzi zajęcia ogólne dla studentów  całego Kierunku Malarstwa: Techniki Witrażu oraz zajęcia – Zasady Projektowania Witrażu i Malarstwa Ściennego, a także zajęcia dla innych specjalności np. dla Architektury wnętrz oraz dla Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki – właśnie w zakresie konserwacji szkła.

 

 Kadrę uzupełniają adi. dr Anna Wójcicka oraz prac. inż. techn. Adam Gajewski, a także współpracujący z pracownią stażyści, będący na studiach doktoranckich mgr Marzena Wilk oraz mgr Adam Kaźmierczak.


Pracownia witrażu posiada także własną galerię, „Na Antresoli” w której prezentowane są dyplomy, doktoraty, otwarcia przewodów oraz wystawy twórców spoza  uczelni (szczegóły w zakładce galerii).

Pracowniwnie i przedmioty nauczania:
Prowadzący

prof. dr hab. Kazimierz Rochecki

adi. dr Anna Wójcicka

Opis

 

 

Prowadzący

dr hab. Andrzej Kałucki

mgr Marzena Wilk

Opis

 

 

Prowadzący

prof. dr hab. Kazimierz Rochecki

adi. dr Anna Wójcicka.

Opis

Przedmiot Zasady Projektowania Witrażu i Malarstwa Ściennego realizowany jest w drugim semestrze I Roku dla całego Kierunku Malarstwo - ma na celu wprowadzenie studentów w świat zagadnień związanych projektowaniem witraży o charakterze klasycznym i eksperymentalnym oraz zasadami tworzenia profesjonalnych projektów z dziedziny szeroko pojętego malarstwa w architekturze.

 

  • Zdobywanie podstawowej wiedzy z zakresu projektowania malarstwa w architekturze oraz praktycznego doświadczenia z zakresie technicznego sporządzania dokumentacji.
  • Zaznajomienie się z podstawami zasad komponowania witrażu, malarstwa ściennego i technik pokrewnych w przestrzeni architektonicznej.
  • Umiejętność zastosowania poprawnej analizy najważniejszych cech architektoniczno- przestrzennych i warunków ekspozycyjnych w celu doboru najwłaściwszego charakteru i tematu projektu oraz najtrafniejszej drogi projektowej.
  • Poznanie w sposób teoretyczny i empiryczny etapów postępowania projektowego.
  • Nabycie umiejętności technicznych realizacji poszczególnych etapów projektowych, wraz umiejętnością programowania realizacji z umiejętnością obliczania potrzebnych materiałów i czasu realizacji.
  • Ćwiczenia rozpoczynają się teoretycznym wprowadzeniem w problematykę postawionego zadania i wskazówkami do jego poprawnej realizacji.
  • W trakcie realizacji ćwiczenia student otrzymuje indywidualne korekty i sugestie prowadzące go do pozytywnego rezultatu.

 

Przykładowe prace znajdują się tutaj

Prowadzący

dr hab. Andrzej Kałucki prof. UMK

adi. dr Anna Wójcicka

Opis

Przedmiot prowadzony jest na I Roku dla całego kierunku malarstwo – prowadzony jest w formie ćwiczeń -obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu technologii i technik witrażowniczych oraz technik szklarskich – termoformowanych.

Stanowi punkt wyjścia do własnych poszukiwań i eksperymentów technologicznych oraz badań związanych z wykorzystaniem technik witrażowniczych i technologii w twórczości artystycznej.

Prowadzący

prof. dr hab. Kazimierz Rochecki

dr hab. Andrzej Kałucki prof. UMK

Opis

Przedmiot prowadzony jest dla studentów IV Roku Architektury Wnętrz w wymiarze 200 godzin – jako przedmiot wolnego wyboru.

Ma na celu wprowadzenie studentów architektury wnętrz w zagadnienia procesu twórczego oraz procesu realizacyjnego technik witrażowniczych i technik szklarskich, a także dać bodźce do kreatywnego wykorzystanie, tego tworzywa w projektowaniu wnętrz. Zdobyte podstawowe umiejętności, wiedza i przede wszystkim świadomość technologiczna pozwoli przyszłym architektom w sposób niezwykle kreatywny i szeroki wykorzystywać ten jeden z najmodniejszych obecnie materiałów w swoich wizjach wnętrzarskich, a przy współpracy z witrażystami i kreatorami szkła realizować jednostkowe zindywidualizowane projekty.

Przykładowe prace są dostępne tutaj

Prowadzący

dr hab. Andrzej Kałucki prof. UMK

mgr Adam Kaźmierczak

Opis

Przedmiot realizuje fakultatywny (nieobowiązkowy) program kształcenia przygotowany dla studentów kierunków konserwatorskich: Konserwacji–Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, Konserwacji–Restauracji Papieru i Skóry oraz Konserwacji–Restauracji Architektury i Rzeźby, od II do V roku w wymiarze 30 godzin na semestr. Obejmuje on wykłady i ćwiczenia praktyczne, których celem jest zdobycie wiedzy z zakresu witrażownictwa oraz konserwacji, restauracji i rekonstrukcji historycznych witraży.

W pierwszej kolejności studenci wykonują własne witraże w technice klasycznej na podstawie wybranych przez siebie motywów. Zadanie to pozwala na poznanie specyfiki projektowania witraży, stosowania narzędzi, różnych farb naszkliwnych kryjących i transparentnych oraz składania kwater w listwy ołowiane. 

Studenci zapoznają się również z problematyką konserwacji i restauracji historycznych witraży. Realizują oni pełen program prac począwszy od wykonania dokumentacji fotograficznej oraz mapy zniszczeń, poprzez różne sposoby usuwania zabrudzeń powierzchniowych, wzmacniania osłabionych warstw malarskich, sklejania pęknięć szkła, po uzupełnianie ubytków i dobór właściwego szkła, warstw malarskich, listew ołowianych oraz rekonstrukcje i sposoby uzupełniania brakujących fragmentów kompozycji kwater witrażowych. 


 

Pracownia Witrażu (Katedra Malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu)