WITRAŻ I SZKŁO ARTYSTYCZNE W PROJEKTOWANIU WNĘTRZ

Przedmiot prowadzony jest dla studentów IV Roku Architektury Wnętrz w wymiarze 200 godzin – jako przedmiot wolnego wyboru.

Ma na celu wprowadzenie studentów architektury wnętrz w zagadnienia procesu twórczego oraz procesu realizacyjnego technik witrażowniczych i technik szklarskich, a także dać bodźce do kreatywnego wykorzystanie, tego tworzywa w projektowaniu wnętrz. Zdobyte podstawowe umiejętności, wiedza i przede wszystkim świadomość technologiczna pozwoli przyszłym architektom w sposób niezwykle kreatywny i szeroki wykorzystywać ten jeden z najmodniejszych obecnie materiałów w swoich wizjach wnętrzarskich, a przy współpracy z witrażystami i kreatorami szkła realizować jednostkowe zindywidualizowane projekty.