Zasady Projektowania Witrażu i Malarstwa Ściennego

Przedmiot Zasady Projektowania Witrażu i Malarstwa Ściennego realizowany jest przez wykonywanie ćwiczeń w celu: 

podstawowej wiedzy z zakresu projektowania malarstwa w architekturze oraz praktycznego doświadczenia z zakresie technicznego sporządzania dokumentacji.

- Zaznajomienie się z podstawami zasad komponowania witrażu, malarstwa ściennego i technik pokrewnych w przestrzeni architektonicznej. 

- Umiejętność zastosowania poprawnej analizy najważniejszych cech architektoniczno- przestrzennych i warunków ekspozycyjnych w celu doboru najwłaściwszego charakteru i tematu projektu oraz najtrafniejszej drogi projektowej.

- Poznanie w sposób teoretyczny i empiryczny etapów postępowania projektowego.

- Nabycie umiejętności technicznych realizacji poszczególnych etapów projektowych, wraz umiejętnością programowania realizacji z umiejętnością obliczania potrzebnych materiałów i czasu realizacji. 

Ćwiczenia rozpoczynają się teoretycznym wprowadzeniem w problematykę postawionego zadania i wskazówkami do jego poprawnej realizacji. 

W trakcie realizacji ćwiczenia student otrzymuje indywidualne korekty i sugestie prowadzące go do pozytywnego rezultatu.

Realizowane bloki tematyczne:

- Ogólne teoretyczne wprowadzenie w zagadnienie zasad projektowania witrażu i malarstwa ściennego w oparciu o analizę dzieł historycznych i współczesnych zakresie malarstwa w architekturze. 

- Plastyczna warstwowa analiza formalna dokonywana na wybranych omawianych przykładach poprzez cofanie etapów.

- Realizacja - projekt – decyzja – uwarunkowania decyzji. 

- Znaczenie uwarunkowań architektonicznego takich jak: charakter, styl, miejsce, usytuowanie, wielkość, jakość światła, technika, istota tematu.

- Poznanie poprzez realizację własnego projektu drogi projektowej (etapy postępowania projektowego z uwzględnieniem wszelkich uwarunkowań i rygorem postępowania projektowego) od szkicu i zapisu koncepcji, przez projekty linearne, walorowe i kolorze do kartonów i szablonów w skali 1:1.

- Nabycie technicznych umiejętności wykonania wszystkich etapów projektowania oraz wiedzy z zakresu prac przygotowawczych do realizacji w tym obliczania ilości materiałów, przybliżonego czasu realizacji.