prowadzący: prof. dr hab. Kazimierz Rochecki i adi. dr Anna Wójcicka

prof. dr hab. Kazimierz Rochecki

I Pracownia Dyplomowa - Witraż i Szkło Artystyczne jest jedną z dwóch pracowni dyplomującej na specjalności malarstwo w architekturze specjalizujących się w witrażu i szkle artystycznym.

Do pracowni może się zapisać student kierunku Malarstwa po ukończeniu I roku.

Może podjąć naukę na specjalności głównej  lub na specjalności uzupełniającej.

W obu przypadkach realizuje dyplom artystyczny lecz na specjalności głównej ma on charakter bardziej złożony - ma także w programie dwukrotnie więcej godzin przeznaczonych na realizację specjalności.

Program I pracowni jest nastawiony na kreację w zakresie witrażu klasycznego, jednakże jest on także otwarty na wszelkie inne przejawy twórczości i eksperymenty w zakresie witrażu i szkła artystycznego.

asystent w II pracowni  dr Anna Wójcicka

Każdy student otrzymuje indywidualna opiekę artystyczną, zgodnie ze swoim zainteresowaniem, preferencjami artystycznymi,  możliwościami twórczymi i tempem rozwoju.

Studenci mają zapewnione odpowiednie warunki i możliwości techniczne i technologiczne. Korzystają także z materiałów, które zapewnia im pracownia.

Dyplomy mogą być realizowane w materii szkła, jako czysto artystyczna forma w postaci obiektów, dwu i trójwymiarowych, czy instalacji artystycznych, a także jako formy użytkowe i architektoniczne, dedykowane do konkretnych miejsc, czy posiadające określone funkcje.

W wielu przypadkach są to obiekty lub witraże o charakterze monumentalnym, realizowane w szacownych wnętrzach: kościelnych, instytucjach publicznych lub obiektach prywatnych - dzięki czemu studenci mogą je realizować mając zapewnione finansowanie materiałów, a nawet fundowane stypendia.

DYPLOMY (promotor prof. Kazimierz Rochecki)