II Pracownia Dyplomowa - Witraż i Szkło Artystyczne

A. Kałucki

II Pracownia Dyplomowa - Witraż i Szkło Artystyczne- jest jedną z dwóch pracowni dyplomującej na specjalności malarstwo w architekturze specjalizujących się w witrażu i szkle artystycznym.

Do pracowni może się zapisać student kierunku Malarstwa po ukończeniu I roku.

Może podjąć naukę na specjalności głównej  lub na specjalności uzupełniającej.

W obu przypadkach realizuje dyplom artystyczny lecz na specjalności głównej ma on charakter bardziej złożony - ma także w programie dwukrotnie więcej godzin przeznaczonych na realizację specjalności.

Program II pracowni jest nastawiony na kreację w zakresie szkła artystycznego, jednakże jest on także otwarty na wszelkie inne przejawy twórczości w zakresie witrażu klasycznego.

Dyplomanci
Prace Studentów 2020/2021