Dlaczego warto studiować malarstwo na UMK

Dlaczego warto studiować malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych UMK

 

Dlatego, że kierunek Malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych jako jedyna szkoła artystyczna w Polsce ma tak skomponowany program kształcenia, że przygotowuje swoich studentów w sposób kompleksowy - dwutorowo, jednocześnie w dwóch specjalnościach dobrany w sposób indywidualny do potrzeb i predyspozycji każdego studenta.

Przez co nasi absolwenci doskonale odnajdują się zarówno w aktywnej twórczości artystycznej i wystawienniczej, a także na rynku sztuki oraz na rynku usług artystycznych w szczególności w dziedzinach połączonych z malarstwem w architekturze, witrażownictwem i szkłem artystycznym

Oferta kształcenia skierowana jest do osób, które pragną kształcić się w kierunku artystycznym ze szczególnym zamiłowaniem do malarstwa i koloru. Pragną zgłębiać dziedzinę poszukując dla siebie własnej drogi twórczej i doskonalić się  się różnych technikach i sposobach realizacji dających szerokie możliwości kreacji.

Każdy student kierunku malarstwa na I roku studiów ma szansę zapoznać się szerokimi możliwościami, jakie stwarza dziedzina malarstwa. Zapoznać się podstawami malarstwa sztalugowego, technikami i technologią malarstwa ściennego, technikami i technologia witrażu i szkła artystycznego, zasadami kompozycji i kreacji malarstwa sztalugowego, witrażu i malarstwa ściennego.

Na drugim roku następuje wybór specjalności głównej i specjalności uzupełniającej w taki sposób, by kształcenie obejmowało elementy z dwóch specjalności i było dopasowane predyspozycji i potrzeb studenta. 

Studenci mają do wyboru sześć pracowni dyplomujących - trzy w ramach specjalności malarstwa sztalugowego o zróżnicowanych profilach kształcenia i trzy w ramach malarstwa w architekturze - z czego dwie to pracownie obejmujące techniki witrażownicze od witrażu klasycznego, po techniki eksperymentalne związane ze szkłem artystycznym oraz jedna pracownia obejmująca techniki  malarstwa ściennego. Każdy student ma szanse w sposób indywidualny wybrać taki zakres kształcenia, który mu da szerokie kompetencje i możliwości działania na wielu polach działalności artystycznych w realiach rynkowych.