mgr Marzena Wilk - doktorantka

Urodzona w 1995 roku w Toruniu. Ukończyła kierunek malarstwo ze specjalnością malarstwo w architekturze (pracownia witrażu i szkła artystycznego) na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W 2019 roku uzyskała dyplom magistra sztuki z wyróżnieniem w pracowni witrażu i szkła artystycznego dr hab. Andrzeja Kałuckiego, prof. UMK oraz w pracowni malarstwa sztalugowego dr hab. Anny Wysockiej, prof. UMK. Aktualnie jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych Academia Artium Humaniorum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (dyscyplina sztuki plastyczne).

Odbyła praktyki związane z nauką szkła artystycznego, m.in. w pracowni ARCHIGLASS Tomasza Urbanowicza we Wrocławiu, w Hucie Szkła Artystycznego w Olsztynku oraz na Wydziale Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Brała udział w kilkunastu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Autorka sześciu wystaw indywidualnych oraz współautorka kilkunastu realizacji i konserwacji witraży.