mgr Adam Kaźmierczak - doktorant

mgr Adam Kaźmierczak

Urodzony 14 października 1988 r. w Poznaniu. W 2008 r. ukończył Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu – specjalność Reklama Wizualna. Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2016 r. uzyskał tytuł magistra na kierunku Ochrona Dóbr Kultury, specjalność Konserwatorstwo, a rok później na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, specjalność konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej. Laureat nagrody imienia doc. Leonarda Torwirta za pracę teoretyczno-badawczą, konserwację i restaurację oraz kopię obrazu. W 2020 r. ukończył studia podyplomowe na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych.

 

Aktualnie jest doktorantem na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki oraz pracownikiem Katedry Konserwacji–Restauracji Architektury i Rzeźby.

 

Z pracownią Witrażu związany od 2009 r. uczestnicząc w zajęciach dodatkowych u dr hab. Andrzeja Kałuckiego, prof. UMK. Od 2016 r. prowadzi zajęcia fakultatywne z Witrażu dla studentów kierunków konserwatorskich. Członek Stowarzyszenia Miłośników Witraży ARS Vitrea Polona.

 

Autor kilku artykułów naukowych, kilkudziesięciu dokumentacji i projektów konserwatorskich oraz różnych opracowań. Udział w kilku wystawach zbiorowych, kilkunastu konferencjach naukowych w kraju i jednej zagranicznej. Wykonawca i współwykonawca ponad dziewięćdziesięciu prac konserwatorsko–restauratorskich i badawczych obejmujących działania przy obiektach zabytkowych z malarstwa na podłożach drewnianych (malarstwa sztalugowego i ściennego), murowanych (malarstwa ściennego), rzeźbach polichromowanych oraz witrażach; badaniach malarstwa ściennego, ołtarzy, stolarek okiennych i drzwiowych; wykonanie inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowych obiektów sakralnych i świeckich.

 

Zainteresowania naukowe: badania i problematyka konserwacji, restauracji i rekonstrukcji historycznych witraży oraz problematyka konserwatorska malarstwa i rzeźby polichromowanej.

 

Publikacje:

 • Adam Kaźmierczak, Witraż wschodniego okna prezbiterium katedry pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu – jego dzieje i problematyka konserwatorska, Ochrona zabytków na Pomorzu i Kujawach, w 100. rocznicę organizacji urzędów konserwatorskich w Polsce, red. nauk. Karolina Zimna-Kawecka, Maciej Prarat, Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu 2020. https://repozytorium.umk.pl/handle/item/6437

 • Sebastian Nowak, Adam Kaźmierczak, Polychrome from the southern crypt of the church of the Holy Trinity in Byszewo in light of archaeological and conservation studies, ANALECTA ARCHAEOLOGICA RESSOVIENSIA, Volume 14, Rzeszów 2019. https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5234

 • Adam Kaźmierczak, Witraż z przedstawieniami herbowymi z przełomu XIX i XX wieku w zamku w Osiecznej – problem konserwacji i rekonstrukcji, [w:] Witraże – sztuka wciąż odkrywana, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków 2020. Książka pokonferencyjna: X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Miłośników Witraży „ARS VITREA POLONA”: „Witraże – sztuka wciąż odkrywana”, Legionowo 25 – 27 maja 2018 r. Tekst przyjęty do druku.

 

Wybrane wystawy zbiorowe:

 • International Project Glass Art Workshop 2019 CONNECTION, wystawa zbiorowa szkła artystycznego, ASP Wrocław, listopad 2019 r.

 • Oblicza szkła, Dwór Artusa w Toruniu, wystawa zbiorowa, 20.03. – 13.04.2018 r.

 • Dawny warsztat malarski, Soleckie Centrum Kultury, Galeria HOMO FABER, wystawa zbiorowa, 20.03 – 22.04.2018 r.

 • Wystawa malarstwa „KOPIE” w Akademickiej Przestrzeni Sztuki „U Teologów” na Wydziale Teologicznym UMK (24 marca – 25 kwietnia 2017 r.).

 

Wybrane prace artystyczne i konserwatorskie związane z witrażem:

 • Konserwacja i restauracja 55 kwater witrażowych z przełomu XIX i XX w. z przedstawieniami herbowymi ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, 2016 – teraz.

 • Konserwacja i restauracja witrażu z przedstawieniem Serca Pana Jezusa z pocz. XX w. z ołtarza głównego kościoła pw. św. Jakuba w Uniecku, grudzień 2020 r.

 • Rekonstrukcja piaskowanych rozetek do drzwi XIX-wiecznej kamienicy przy. ul. Mickiewicza 57 w Toruniu, grudzień 2020 r.

 • Projekty witraży dla kościoła pw. św. Prokopa w Kłóbce, czerwiec 2020 r. (aktualnie realizowany).

 • Konserwacja i restauracja witraży z ok. 1896 r. (gomółki, szkło katedralne i ornamentowe oprawione w ołów) z klatki schodowej kamienicy przy ul. Jagiellończyka 6 w Toruniu, listopad 2019 – luty 2020 r.

 • Wykonanie witrażu z przedstawieniem Ducha Świętego do zachodniego okna na emporze organowej w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Miłkowicach, październik – listopad 2018 r.

 • Prace konserwatorskie i restauratorskie witraży z ratusza – Urzędu Miasta Chełmży z przełomu XIX i XX w. Rekonstrukcja malarska części kwater. Praca pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Kałuckiego, prof. UMK, listopad 2018 r.

 • Konserwacja i restauracja oraz prace rekonstrukcyjne witraży z końca XIX w. z zamku w Osiecznej z ornamentami roślinnymi i przedstawieniami herbowymi, lipiec – listopad 2017 r.

 • Dokumentacja historyczno-opisowo-ikonograficzna witraży wschodniego okna prezbiterium katedry pw. św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela w Toruniu, grudzień 2015 r.

 • Konserwacja i restauracja XIX-wiecznych witraży z wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego oraz św. Scholastyki z kościoła pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie. Praca w zespole pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Kałuckiego, prof. UMK, październik 2014 (uzupełnianie ubytków konturu i patyny techniką na zimno).