Dr hab. Andrzej Kałucki prof. UMK

Dr hab. Andrzej Kałucki prof. UMK

Dr hab. Andrzej Kałucki prof. UMK - prowadzi II pracownię witrażu i szkła artystycznego na kierunku malarstwo - preferuje realizacje w dziedzinie szkła artystycznego. Urodzony w Krapkowicach - z Toruniem związany jest od 1981 roku.

W 1977 roku ukończył PLSP w Opolu. W trakcie edukacji w liceum odbył 2-letni staż w pracowni witraży mistrza Tomasza Cubera w Głogówku. W 1985 roku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu obronił z wyróżnieniem dyplom z grafiki w pracowni wypukłodruku i jednocześnie podjął pracę dydaktyczną w Pracowni Witrażu na Wydziale Sztuk Pięknych. W 2008 roku zrealizował przewód habilitacyjny z zakresu szkła unikatowego na Wydziale Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu. Zajmuje się szkłem unikatowym, projektowaniem i realizacją witraży w architekturze sakralnej i świeckiej oraz konserwacją i rekonstrukcją witraży. Zrealizował witraże w około 200 obiektach. Prezentował swoje prace na kilkunastu wystawach w Polsce i zagranicą. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.